Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Artykuły

 • Pożyczki z pomocą de minimis dla przedsiębiorców

  Informujemy, iż Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Województwa Podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek z pomocą de minimis.

  Pożyczki przeznaczone są dla podkarpackich przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w ramy Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

   

  Pożyczki z pomocą de minimis:

  1. Pożyczka na budowę, rozbudowę/modernizację środków trwałych z pomocą de minimis

   

  • Kwota pożyczki: od 300 tyś do 1 mln złotych
   • Okres finansowania: maksymalnie do 24.09.2030 r. z możliwością miesięcznej spłaty i maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
   • Oprocentowanie pożyczki na zasadach pomocy de minimis udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)
   • Prowizja od udzielonej pożyczki: do 1%
   • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
   • Wymagany wkład własny: 20%
   • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

   

  1. Pożyczka na zakup urządzeń i maszyn z pomocą de minimis

   

  • Kwota pożyczki: od 300 tyś do 1 mln złotych
   • Okres finansowania: maksymalnie do 24.09.2030 r. z możliwością miesięcznej spłaty i maksymalnie 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
   • Oprocentowanie: na zasadach pomocy de minimis udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)
   • Prowizja od udzielonej pożyczki: do 1%
   • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
   • Wymagany wkład własny: 20%
   • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.

   

  Więcej informacji o ofercie na naszej stronie http://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/

   

  www.pfr-podkarpackie.pl

  Podkarpacki Fundusz Rozwoju  Sp. z o.o.

  Króla Kazimierza 7 lok.2 35-061 RZESZÓW

  Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16

  sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

   

  Czytaj Więcej o: Pożyczki z pomocą de minimis dla przedsiębiorców
 • 9 milionów złotych wpłynie do budżetu Gminy i Miasta Ulanów z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych – II edycja

   

  Promesę opiewającą na kwotę 9 000 000  z rąk Wiceministra Rafała Webera odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz wraz z Sekretarz Gminy Magdaleną Hasiak. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań.

  Pierwsze zadanie związane jest z budową zbiorników retencyjnych na obszarze Gminy i Miasta Ulanów w miejscowościach: Bieliny, Bukowina, Bieliniec i Dąbrówka oraz odmuleniem istniejącego zbiornika retencyjnego w Ulanowie. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika powstanie miejsce rekreacyjne i relaksu z altaną o konstrukcji drewnianej, urządzeniami do ćwiczeń fizycznych, huśtawkami i ławkami. Do zbiornika wybudowana zostanie bitumiczna ścieżka rowerowo-piesza wraz z oznakowaniem.

  W ramach drugiego zadania zostanie przebudowana i wyremontowana gminna infrastruktura drogowa, w miejscowościach Ulanów, Wólka Tanewska, Glinianka, Dąbrowica, Kurzyna Mała.

  To kolejna, tak duża kwota z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, która trafia do Gminy Ulanów. Cieszę się, że będziemy mogli zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje, zarówno poprawiające komfort codziennego użytkowania dróg, jak i związane z infrastrukturą rekreacyjną i turystyczną – podkreśla Burmistrz Stanisław Garbacz.  

  Czytaj Więcej o: 9 milionów złotych wpłynie do budżetu Gminy i Miasta Ulanów z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych – II edycja
 • Zmarła Maria Mirecka-Loryś Honorowa Obywatelka Ulanowa

  Z żalem żegnamy Marię Mirecką-Loryś - wielką patriotkę, zasłużoną dla Polski w czasach okupacji niemieckiej i sowieckiej, zaangażowaną w działalność narodowej konspiracji.

  Maria Mirecka – Loryś urodziła się w Ulanowie 7 lutego 1916 roku jako siódme dziecko z ośmiorga rodzeństwa. Rodzeństwo Pani Marii: Janina, Adam, Kazimierz i Helena urodziło się również w Ulanowie. Wychowywali się w rodzinie o bardzo patriotycznych korzeniach, której drogowskazem zawsze była bezwzględna wierność Bogu i Ojczyźnie. Cała rodzina Mireckich była mocno zaangażowana w działalność narodowo – patriotyczną.

  W 1921 roku rodzina zamieszkała w Racławicach koło Niska. Tu Pani Maria spędziła dzieciństwo i młodość. W 1937 roku ukończyła gimnazjum w Nisku. Podjęła studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wojna przerwała młodzieńcze plany i marzenia. Śladem starszych braci i sióstr zaangażowała się w działalność Młodzieży Wszechpolskiej. Od początku okupacji działała w narodowej konspiracji. Należała do ścisłego kierownictwa podziemia narodowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym w latach 1939-1945. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później w całym Okręgu Rzeszowskim. Jednocześnie była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN i kurierką Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej. Wielkim wydarzeniem, jak można przeczytać w wspomnieniach samej pani Marii było dla niej w  1943 roku uczestnictwo w konspiracyjnym odnowieniu ślubów na Jasnej Górze, które w maju 1936 roku podczas pielgrzymki złożyła polska młodzież akademicka. W 36 osobowej grupie młodzieży Maria Mirecka reprezentowała Lwów, a obecny tam Karol Wojtyła reprezentował Kraków.

  Po scaleniu Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową awansowała na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Używała pseudonimu "Marta".
  Pani Maria wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 roku została aresztowana na dworcu kolejowym w Nisku, więziona w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie. 1 września 1945 roku na mocy amnestii została zwolniona. Zagrożona ponownym aresztowaniem, podając się za obywatelkę Luksemburga, w grudniu 1945 roku opuściła Polskę. Z grupą kilkunastu działaczy narodowych, przez Czechy i Niemcy dotarła do obozu II Korpusu gen. W. Andersa pod Ankoną, tutaj poznała swego męża oficera rezerwy Henryka Lorysia. W październiku 1946 roku wjechali do Anglii, a styczniu 1952 roku do USA. Wraz z rodziną zamieszkała w Toledo w stanie Ohio, po dwóch latach przeniosła się do Chicago. Aktywnie zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych - działała m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem "Głosu Polek" organu Związku Polek w Ameryce. Najważniejszą jej misją jest pomoc dla Polaków na dawnych Kresach, którą od 70. lat ubiegłego wieku prowadziła z siostrą Heleną. Wielokrotnie wyjeżdżała do Związku Sowieckiego w odwiedziny do pracującego na Ukrainie brata księdza Bronisława, przewożąc w trudnych czasach dewocjonalia dla jego parafian. W grudniu 1999 roku została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej SN. Napisała dwutomową "Historię Kongresu Polonii Amerykańskiej". Współpracowała z polonijnym radiem w Chicago, dla którego nagrywała cotygodniowe felietony z cyklu "Otwarty mikrofon".

  Jest autorką książki "Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni", wydanej w 2010 roku przez wydawnictwo Dokument. Jest to zbiór wspomnień z czasów jej młodości, okresu wojny i okupacji, trudnych lat powojennych oraz działalności narodowej jej rodzeństwa, a przede wszystkim świadectwo wielkiego heroizmu Jej rodziny w walce o lepszą Polskę.

  Uhonorowana wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, m. in.:
  - Krzyżem Zasługi;
  - Krzyżem Walecznych;
  - Krzyżem Partyzanckim;
  - Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który 3 maja 2006 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego;
  - Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, którym 12 lutego 2016 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

  W swoich licznych przemówieniach, okolicznościowych wystąpieniach zawsze podkreśla swoje pochodzenie z Ulanowa. W 2013 roku Rada Miejska nadała jej tytuł Honorowej Obywatelki Ulanowa.

   

  Czytaj Więcej o: Zmarła Maria Mirecka-Loryś Honorowa Obywatelka Ulanowa
 • Serce dla serca

  Kolejny transport nakrętek został przekazany do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem jako wsparcie na rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Poprowadź Mnie przez Świat, działającego przy ośrodku. Jest to wspaniała forma pomocy potrzebującym i zachęta podejmowania postaw ekologicznych. Nakrętki zostały zabrane w serduszku przed Urzędem Gminy i Miasta w Ulanowie i w Miejscu Aktywności Lokalnej w Bielinach. Dziękujemy Mieszkańcom i prosimy o więcej!

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Serce dla serca

Banery/Logo