Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w miejscowościach Ulanów i Kępa Rudnicka

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1463 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu stanowiących własność osób fizycznych, położonych w miejscowościach Ulanów i Kępa Rudnicka od dnia 08 czerwca 2021r.do dnia 9 lipca 2021 r.,
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, pokój nr 2, piętro 1, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30, wtorek- 8°° - 16°°.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2021r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Przemyślu, na zlecenie Powiatu Niżańskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów
/-/ Stanisław Garbacz

Autor: Paweł Pasztaleniec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-10 09:45:49przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:56

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.