Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  14 grudnia 2021r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  30 listopada 2021r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ulanowie o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 Gminy Ulanów.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Krzaki Kłyżowskie w miejscowości Huta Deręgowska, gmina Ulanów.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 24 listopada 2021r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 Gminy Ulanów.
  2. Propozycje podatków i opłat lokalnych na 2022r.
  3. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  • obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego;
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów;
  • udzielania pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu;
  • dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  • ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów;
  • niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  • wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem                              o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Krzaki Kłyżowskie                         w miejscowości Huta Deręgowska,  gmina Ulanów;
  • w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  1. Sprawy bieżące.

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                 Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                      / - / Wacław Piędel

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  29 września 2021r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ulanów do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów na rok szkolny 2021/2022.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Ulanów na lata 2021 – 2025.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Gminie Ulanów.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  / - /  Wacław Piędel

  Czytaj Więcej o: XXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:2403

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo