Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Zakres remontowo-budowlany oraz prace pielęgnacyjne i porządkowe przy zespole dworsko-parkowym w Bielinach zostały ukończone

Gmina i Miasto Ulanów realizuje projekt pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”.

Prace remontowe przy budynku dworu oraz budowlane, porządkowe i pielęgnacyjne w przestrzeni parkowej w Bielinach dobiegły końca. Zespół dworsko-parkowy zyskał nowy blask. Dwór wygląda okazale, dzięki iluminacji można podziwiać go również nocą, a rozległy park pięknie usytuowany, z bogatym zadbanym drzewostanem, wzbogacony trzema stawami, alejkami, małą architekturą i oświetleniem stał się doskonałym miejscem do spacerów i wypoczynku. Korzystających z tego urokliwego miejsca, pomimo zimowej pory nie brakuje.

W ramach projektu Gmina zakupiła już część sprzętu warsztatowego, koncertowego i administracyjno-biurowego niezbędnego do realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych.  Kadra Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie jest już w trakcie szkoleń, które wzmocnią jej kompetencje i pozwolą na profesjonalne prowadzenie działań projektowych. W działaniach tych uczestniczyć będzie również Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem” jako oficjalny partner projektu.

Teraz przyszedł czas na intensywne prace związane z meblowaniem, dekoracją sal dworskich i  przygotowaniem wystaw, a potem już oczekiwana najprzyjemniejsza część czyli wydarzenia kulturalne, spotkania, warsztaty i oczywiści możliwość zwiedzania dworu.  

Środki na realizację inwestycji Gmina i Miasto Ulanów pozyskała w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

The scope of renovation and construction as well as maintenance and cleaning works at the manor-park complex in Bieliny have been completed

Завершено комплекс ремонтно-будівельних та ремонтно-прибиральних робіт садибно-паркового комплексу в Білих.

Ґміна та місто Уланув реалізує проект під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув».

Завершилися ремонтні роботи садибної забудови, а також роботи по будівництву, прибиранню та утриманню паркового простору в Білих. Нового блиску набув садибно-парковий комплекс. Садиба виглядає чудово, завдяки підсвічуванню, нею можна милуватися і вночі, а великий парк, гарно розташований, з багатими, доглянутими деревами, збагачений трьома ставками, алеями, малою архітектурою та освітленням, став досконалим. місце для прогулянок та відпочинку. Немає недоліку в цьому чарівному місці, незважаючи на зимовий сезон.

В рамках проекту Муніципалітет вже придбав частину майстерні, концертного та адміністративно-офісного обладнання, необхідного для проведення культурно-просвітницької діяльності. Співробітники Громадського центру культури в Уланові вже проходять навчання, яке посилить їхні компетенції та дозволить їм професійно вести проектну діяльність. Асоціація «Бєліни - село на річці Сан» також братиме участь у цих заходах як офіційний партнер проекту.

Настав час інтенсивної роботи, пов’язаної з облаштуванням, оздобленням приміщень суду та підготовкою виставок, а потім – найприємніша частина, яку довго чекали – культурні заходи, зустрічі, майстер-класи і, звісно, ​​можливість відвідування суду.

Кошти на реалізацію інвестиції ґміна та місто Уланув отримали в рамках Програми «Культура» Фінансового механізму Європейського економічного простору на 2014-2021 роки. Угоду про співфінансування підписано з Міністерством культури та національної спадщини.

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-09 12:01:37przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2022-12-28 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:831

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.