Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - możliwość ubiegania się o dotację na odnowę zabytków przez podmioty z terenu Gminy i Miasta Ulanów

W dniu 13 marca 2023 r. Rada Miejska przyjęła Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczenia oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na podstawie której podmioty z terenu Gminy i Miasta Ulanów mogą ubiegać się o dotację na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Ulanów.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez podmiot tytułu prawnego do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski do dnia 24 marca 2023 roku do godziny 15.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy i Miasta  w Ulanowie: (/ nu4bc131yf/SkrytkaESP) lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uchwała Nr XLI/343/2023

 

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-15 13:00:43przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2023-03-15 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:259

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.