Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Gmina Ulanów podsumowała realizację projektu EOG

Podsumowaliśmy realizację projektu pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”.

15 stycznia w zespole dworsko-parkowym w Bielinach miało miejsce wydarzenie promujące projekt pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”. Wydarzenie zorganizowane zostało  z okazji uroczystego podsumowania projektu. Odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz Gminy Stanisław Garbacz i Sekretarz Gminy Magdalena Hasiak szczegółowo omówili zakres projektu. Zaproszeni goście wysłuchali kameralnego koncertu w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej, zwiedzili sale dworskie, skorzystali także z okolicznościowego poczęstunku. Wydarzeniu towarzyszyło oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej „Uroki parku zatrzymane w kadrze”, którą można teraz oglądać w sali wystawowej w dworku.

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu, kliknij tytuł lub przycisk "Więcej".

 

English:

We summarized the implementation of the project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to make cultural offers of the Ulanów communes available."

On January 15, an event promoting the project took place in the manor and park complex in Bieliny. "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune." The event was organized to mark the ceremonial summary of the project. A press conference was held during which the Mayor of the Commune, Stanisław Garbacz, and the Commune Secretary, Magdalena Hasiak, discussed in detail the scope of the project. The invited guests listened to a chamber concert performed by Agnieszka Chrzanowska, visited the court rooms, and also enjoyed occasional refreshments. The event was accompanied by the official opening of the photographic exhibition "The Charms of the Park Captured in the Frame", which can now be viewed in the exhibition hall in the manor house.

To read the full article, click on the title or the button labeled "Więcej".

 

Українська:

Ми підбили підсумки реалізації проекту під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув».

15 січня в садибно-парковому комплексі в Білих відбувся захід з популяризації проекту. «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув». Захід було організовано з нагоди урочистого підведення підсумків проекту. Відбулася прес-конференція, під час якої мер ґміни Станіслав Гарбач та секретар ґміни Магдалена Гасяк детально обговорили масштаби проекту. Запрошені гості послухали камерний концерт у виконанні Агнешки Хшановської, відвідали судові зали, а також насолодилися частуванням. Захід супроводжувався офіційним відкриттям фотовиставки «Чари парку, поняті в кадрі», яку тепер можна переглянути у виставковій залі садибного будинку.

Щоб прочитати статтю повністю, натисніть на назву або кнопку «Więcej».

 

 

Podsumowaliśmy realizację projektu pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”.

15 stycznia w zespole dworsko-parkowym w Bielinach miało miejsce wydarzenie promujące projekt pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji uroczystego podsumowania projektu. Odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz Gminy Stanisław Garbacz i Sekretarz Gminy Magdalena Hasiak szczegółowo omówili zakres projektu. Zaproszeni goście wysłuchali kameralnego koncertu w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej, zwiedzili sale dworskie, skorzystali także z okolicznościowego poczęstunku. Wydarzeniu towarzyszyło oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej „Uroki parku zatrzymane w kadrze”, którą można teraz oglądać w sali wystawowej w dworku.

Środki na realizację inwestycji Gmina Ulanów pozyskała w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Umowa na dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w styczniu 2021 roku, zaś z Wykonawcą zadania kilka miesięcy później. Blisko 2 lata trwały prace remontowo – budowlane przy budynku dworku oraz w parku. Parce te wykonywane były w bardzo trudnym okresie związanym z pandemią Covid -19, a kolejno z wojną na Ukrainie.

W ramach zadania pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej gminy Ulanów” został przeprowadzony gruntowny remont budynku dworu zarówno jego wnętrze, jak i budynek na zewnątrz, łącznie z wymianą pokrycia dachu. Wykonano także prace pielęgnacyjne i porządkowe w przestrzeni parkowej, który zajmuje powierzchnię ponad 4 hektarów. Poddano pracom pielęgnacyjnym liczny drzewostan, zostały odmulone istniejące stawy, w parku wybudowano alejki, wykonano oświetlenie, zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Poza działaniami infrastrukturalnymi projekt obejmował działania kulturalno-edukacyjne, które realizowane były przez osiem ostatnich miesięcy, a także zakup sprzętu niezbędnego do realizacji tych przedsięwzięć oraz szkolenia kadry GCK w Ulanowie.

W ramach wydarzeń kulturalno-edukacyjnych powstała stała wystawa kultury dworskiej, opracowana została aplikacja mobilna przedstawiająca muzeum, park i okolicę, odbyło się szereg spotkań, koncertów i warsztatów.

Z okazji uroczystego otwarcia zespołu dworsko-parkowego w maju 2023 roku miały miejsce pokazy tańców dworskich oraz koncert Anny Jurksztowicz. Dużym zainteresowaniem cieszyły się koncerty z cyklu „Przy muzyce o muzyce” z udziałem młodych instrumentalistów w ramach którego zaprezentowali się uczestnicy 49 Międzynarodowego Kursu im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, kolejno uczennice Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach – fortepian, studenci Akademii Muzycznej w Łodzi – gitara i fortepian, zespół kameralny Contradanza oraz Anna Skiba z recitalem na flecie, a także wyśmienity artysta Francois Martineau wraz z Mateuszem Gorgulem z repertuarem dawnych polskich szlagierów w francuskiej interpretacji. W trakcie realizacji projektu odbyło się trzy spotkania słowno-muzyczne z cyklu „Polscy Święci w służbie narodu” połączone z prelekcjami i komentarzami muzycznymi, gościliśmy między innymi wyjątkowego artystę Marcina Stycznia. Zrealizowane zostały wydarzenia poświęcone Świętu Niepodległości, w tym dwa spotkania słowno-muzyczne „Nasza Niepodległa”, dwie prelekcje „Śladami partyzantów w Gminie Ulanów” oraz dwa spotkania „Historia regionu w poezji” dla uczniów szkoły podstawowej w Bielinach. Podczas projektu powstał spektakl w ramach Teatru Zaangażowanego Społecznie oparty na wspomnieniach i opowieściach mieszkańców Bielin i okolic. Jest to szczególna forma teatru, gdyż od początku do końca w jego tworzenie włączeni są mieszkańcy, to dzięki temu, że podczas „Wieczoru Wspomnień” chcieli podzielić się swoimi opowieściami, losami i historiami, tym co pamiętają zasłyszanego od przodków i ze swojego życia związanego z tym szczególnym miejscem powstał scenariusz, a później spektakl. Dzięki uprzejmości mieszkańców Bielin i okolic, którzy udostępnili stare zdjęcia związane z dworkiem, parkiem i życiem na wsi powstała wystawa fotograficzna „Niech pamięć trwa”. W ramach spotkania pod hasłem Wielokulturowość Gminy Ulanów zaprezentowany został koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu Kapeli Brodów. Licznie przybyli mieszkańcy Gminy i goście z zewnątrz mogli zapoznać się z wystawą „Żydzi w Gminie Ulanów” połączoną z prelekcją oraz pokosztować potraw charakterystycznych dla kuchni chasydzkiej, tajniki której nasze gospodynie z KGW poznały podczas wcześniejszych warsztatów kulinarnych. W niedzielne popołudnia w parku w Bielinach organizatorzy oferowali również pokazy konne, przejażdżki bryczką oraz kolejne spotkanie przy tańcach dworskich i zabawach dla najmłodszych w obozowisku rycerskim, przygotowanym przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Realizowany projekt zawierał wiele edukacyjnych form spędzania czasu dla młodszych i starszych odbiorców. Odbyły się wielogodzinne warsztaty rękodzieła „Dary natury” dla dzieci, warsztaty dla Seniorów, wielopokoleniowe warsztaty „Niech tradycja żyje” wyplatania wieńca dożynkowego i wianków świętojańskich, warsztaty fotograficzne dla młodzieży, a także warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło również spotkań przy szachach, „Gra królów” cieszyła się dużym zainteresowaniem, w ramach spotkań odbyły się również turnieje szachowe. Z uwagi na ścisły związek historii Bielin i rodów szlacheckich z kościołem, a także z uwagi, na to, że bielińskie sanktuarium posiada liczne relikwie świętych odbył się konkurs edukacyjny dla dzieci „Święci w relikwiach”.

Wszystkie wydarzenia kulturalno-edukacyjne, spotkania i wystawy były profesjonalnie przygotowane i miały rzesze odbiorców. Miejsce, jakim jest zabytkowy dworek i urokliwy park przyciągnęło wielu mieszkańców, gości z zewnątrz i turystów.

Przez cały okres projektu podejmowane były liczne działania promocyjne, w tym m.in.: prowadzono podstronę dotyczącą projektu w języku polskim, angielskim i ukraińskim; wykonano promocyjne materiały, publikowano artykuły w prasie, przygotowano spot telewizyjny, prowadzono stałą promocję wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, zaproszenia, relacje i wywiady na kanale stacji regionalnej Telewizji Miejskiej Stalowa Wola, nagrano w zespole dworsko-parkowym teledysk do piosenki Artura Gotza, prowadzono kampanię promocyjną poprzez newsletter, zorganizowano trzy wydarzenia promujące projekt.

W ramach zakresu projektowego zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do właściwej jego realizacji, w tym m.in. scenę mobilną, namioty pokazowe, fortepian i inne instrumenty muzyczne, sprzęt koncertowy do nagłośnienia i prelekcji, wyposażenie pod wystawy, do warsztatów kulinarnych, na spotkania przy szachach czy administracyjno-biurowy.

Niewątpliwie cel projektu, jakim było poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Ulanów został osiągnięty, a wskaźniki projektowe zrealizowane:

- rewitalizacji został poddany 1 obiekt dziedzictwa kulturowego: zespół dworsko-parkowy,

- przeszkolono z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania w kulturze 46 osób, zaś z zakresu szkoleń zawodowych 6 osób,

- odbyło się 136 działań kulturalnych,

- utworzono 3 nowe miejsca pracy: kustosz, animator kultury/instruktor warsztatów oraz pracownik gospodarczy,

- liczba osób odwiedzających wystawę kultury dworskiej i uczestnicząca w wydarzeniach kulturalnych przekroczyła 4 tysiące osób.

Całość projektu opiewa na kwotę blisko 5 milionów 400 tyś. złotych, z czego na zakres infrastrukturalny Gmina Ulanów wydatkowała ponad 4 miliony. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85%, pozostałe 15 % to wkład własny.

Projekt budowlany został wykonany przez Biuro Usług Projektowych Marian Daczyński, Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek, a głównym inspektorem nadzoru Pan Jan Hara.

Realizatorami projektu była Gmina i Miasto Ulanów w ścisłej współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Bieliny – wieś nad Sanem”. Nad prawidłową realizacją projektu, na każdym jego etapie czuwał Zespół Projektowy, powołany przez burmistrza, w skład którego wchodzili przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta oraz Gminnego Centrum Kultury.

https://tvmstalowawola.pl/w-bielinach-podsumowano-projekt/

 

The Ulanów commune summarized the implementation of the EEA project

We summarized the implementation of the project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to make cultural offers of the Ulanów communes available."

On January 15, an event promoting the project took place in the manor and park complex in Bieliny. "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune." The event was organized to mark the ceremonial summary of the project. A press conference was held during which the Mayor of the Commune, Stanisław Garbacz, and the Commune Secretary, Magdalena Hasiak, discussed in detail the scope of the project. The invited guests listened to a chamber concert performed by Agnieszka Chrzanowska, visited the court rooms, and also enjoyed occasional refreshments. The event was accompanied by the official opening of the photographic exhibition "The Charms of the Park Captured in the Frame", which can now be viewed in the exhibition hall in the manor house.

The Ulanów Commune obtained funds for the investment under the "Culture" Program of the Financial Mechanism of the European Economic Area for 2014-2021.

The co-financing contract was signed with the Ministry of Culture and National Heritage in January 2021, and with the Contractor of the task a few months later. Renovation and construction works on the manor house and in the park lasted almost 2 years. These plots were made during a very difficult period related to the Covid-19 pandemic and, subsequently, the war in Ukraine.

As part of the task entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune" - a thorough renovation of the manor building, both its interior and exterior, was carried out, including the replacement of the roof covering. Maintenance and cleaning works were also carried out in the park, which covers an area of over 4 hectares. Numerous trees were maintained, existing ponds were desilted, alleys were built in the park, lighting was installed, and new benches and garbage bins were installed. In addition to infrastructure activities, the project included cultural and educational activities that were carried out over the last eight months, as well as the purchase of equipment necessary to implement these projects and the training of GCK staff in Ulanów.

As part of cultural and educational events, a permanent exhibition of court culture was created, a mobile application was developed presenting the museum, the park and the surrounding area, a number of meetings, concerts and workshops were held.

On the occasion of the grand opening of the manor and park complex in May 2023, there were court dance shows and a concert by Anna Jurksztowicz. The concerts from the series "At music about music" with the participation of young instrumentalists were very popular. The participants of the 49th International Course named after Zenon Brzewski in Łańcut, students of the State Music School Complex in Kielce - piano, students of the Academy of Music in Łódź - guitar and piano, the Contradanza chamber ensemble and Anna Skiba with a flute recital, as well as the excellent artist Francois Martineau together with Mateusz Gorgul with a repertoire of old Polish hits in French interpretation. During the implementation of the project, three verbal and musical meetings from the series "Polish Saints in the Service of the Nation" were held, combined with lectures and musical comments. We hosted, among others, the unique artist Marcin Stycznia. Events dedicated to Independence Day were carried out, including two verbal and musical meetings "Our Independent", two lectures "In the footsteps of partisans in the Ulanów Commune" and two meetings "History of the region in poetry" for students of the primary school in Bieliny. During the project, a performance was created as part of the Socially Involved Theater based on the memories and stories of the inhabitants of Bieliny and the surrounding area. This is a special form of theater because residents are involved in its creation from beginning to end, thanks to the fact that during the "Evening of Memories" they wanted to share their stories, fates and histories, what they remember hearing from their ancestors and from their lives related to This special place was where the script and later the play were created. Thanks to the kindness of the inhabitants of Bieliny and the surrounding area, who shared old photos related to the manor house, the park and life in the countryside, the photo exhibition "Let the memory last" was created. As part of the meeting entitled Multiculturalism of the Ulanów Commune, a concert of klezmer music performed by Kapela Brodów was presented. Numerous residents of the commune and guests from outside could see the exhibition "Jews in the Ulanów Commune" combined with a lecture and taste dishes typical of Hasidic cuisine, the secrets of which our housewives from KGW learned during previous culinary workshops. On Sunday afternoons in the park in Bieliny, the organizers also offered horse shows, carriage rides and another meeting with court dances and games for the youngest in the knights' camp, prepared by the Banner of the Knights of the Sandomierz Land.

The implemented project includes many educational forms of spending time for younger and older recipients. There were many hours of handicraft workshops "Gifts of Nature" for children, workshops for seniors, multi-generational workshops "Let the tradition live", harvest festival wreath and Midsummer wreath weaving, photography workshops for young people, as well as theater workshops for children and adults. There are no chess meetings, "Game of Kings" under consideration, as part of the meetings which are also chess tournaments. With comments on the connection of the history of Bieliny and noble families with the church, as well as on the fact that the Bieliny sanctuary has the relics of saints, which constitute an educational competition for children "Saints in relics".

All cultural and educational events, meetings and exhibitions were professionally prepared and attracted large audiences. The place, which is a historic manor house and a charming park, attracted many residents, guests from outside and tourists.

Throughout the entire project period, numerous promotional activities were undertaken, including: a subpage about the project was run in Polish, English and Ukrainian; promotional materials were prepared, articles were published in the press, a television spot was prepared, permanent promotion of cultural and educational events was carried out, invitations, reports and interviews on the channel of the regional station of the Stalowa Wola Municipal Television, a music video for a song by Artur Gotz was recorded in the manor and park complex, a promotional campaign was conducted via newsletter, three events were organized to promote the project.

As part of the project scope, equipment and supplies necessary for its proper implementation were purchased, including: a mobile stage, show tents, a piano and other musical instruments, concert equipment for sound and lectures, equipment for exhibitions, culinary workshops, chess meetings, and administrative and office equipment.

Undoubtedly, the project goal, which was to expand the cultural offer of the Ulanów Commune, was achieved and the project indicators were achieved:

- One cultural heritage site was revitalized: a manor and park complex,

- 46 people were trained in entrepreneurship and cultural management, and 6 people in vocational training,

- 136 cultural activities took place,

- 3 new jobs were created: curator, cultural animator/workshop instructor and worker,

- the number of people visiting the exhibition of court culture and participating in cultural events exceeded 4,000.

The entire project amounts to nearly PLN 5 million, 400 thousand. PLN, of which the Ulanów Commune spent over PLN 4 million on infrastructure. The commune received funding of 85%, the remaining 15% is its own contribution.

The construction design was prepared by the Marian Daczyński Design Services Office, the contractor was Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek, and the main supervision inspector was Mr. Jan Hara.

The project was implemented by the Commune and City of Ulanów in close cooperation with the Commune Cultural Center in Ulanów and in partnership with the "Bieliny - Wieś nad Sanem" Association. The proper implementation of the project at each stage was supervised by the Project Team, appointed by the mayor, which included representatives of the Commune and City Office and the Commune Cultural Center.

https://tvmstalowawola.pl/w-bielinach-podsumowano-projekt/

 

Гміна Уланув підбила підсумки реалізації проекту ЄЕП

Ми підбили підсумки реалізації проекту під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув».

15 січня в садибно-парковому комплексі в Білих відбувся захід з популяризації проекту. «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув». Захід було організовано з нагоди урочистого підведення підсумків проекту. Відбулася прес-конференція, під час якої мер ґміни Станіслав Гарбач та секретар ґміни Магдалена Гасяк детально обговорили масштаби проекту. Запрошені гості послухали камерний концерт у виконанні Агнешки Хшановської, відвідали судові зали, а також насолодилися частуванням. Захід супроводжувався офіційним відкриттям фотовиставки «Чари парку, поняті в кадрі», яку тепер можна переглянути у виставковій залі садибного будинку.

Кошти на інвестицію ґміна Уланув отримала за програмою «Культура» Фінансового механізму Європейського економічного простору на 2014-2021 роки.

Договір про співфінансування було підписано з Міністерством культури та національної спадщини у січні 2021 року, а з Виконавцем завдання – через кілька місяців. Ремонтно-будівельні роботи садиби та парку тривали майже 2 роки. Ці сюжети були зроблені в дуже важкий період, пов’язаний з пандемією Covid-19 і, згодом, війною в Україні.

У складі завдання під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Бєлінах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув» – проведено ґрунтовну реконструкцію садибного будинку, як внутрішнього, так і зовнішнього, включно із заміною дахового покриття. Також проведено роботи з утримання та прибирання парку, площа якого становить понад 4 га. Було доглянуто багато дерев, відмулено існуючі ставки, влаштовано алеї в парку, встановлено освітлення, встановлено нові лавки та смітники. Крім інфраструктурних заходів, проект включав культурні та освітні заходи, які проводилися протягом останніх восьми місяців, а також придбання обладнання, необхідного для реалізації цих проектів, і навчання персоналу GCK в Уланові.

У рамках культурно-просвітницьких заходів створено постійну експозицію придворної культури, розроблено мобільний додаток, що презентує музей, парк та прилеглу територію, проведено низку зустрічей, концертів та майстер-класів.

З нагоди урочистого відкриття садибно-паркового комплексу у травні 2023 року відбулися вистави придворних танців та концерт Анни Юркштович. Концерти із циклу «На музиці про музику» за участю юних інструменталістів, до якого увійшли виступи учасників 49-х Міжнародних курсів ім. Зенона Бжевського в Ланьцуті, учні Державної музичної школи в Кельце – фортепіано, студенти Музичної академії в Лодзі – гітара та фортепіано, камерний ансамбль Contradanza та Анна Скиба з концертом на флейті, а також чудовий артист Франсуа Мартіно. разом з Матеушем Горгулом із репертуаром старих польських хітів у французькій інтерпретації. Під час реалізації проекту було проведено три словесно-музичні зустрічі з циклу «Польські святі на службі нації», поєднані з лекціями та музичними коментарями, серед яких ми приймали унікального художника Марціна Стичню. Проведено заходи до Дня Незалежності, серед яких дві словесно-музичні зустрічі «Наш Незалежний», дві лекції «Слідами партизанів в гміні Уланув» та дві зустрічі «Історія краю в поезії» для учнів початкової школи. в Біленому. Під час проекту було створено виставу в рамках Театру соціальної активності на основі спогадів та розповідей жителів Біленого та околиць. Це особлива форма театру, тому що мешканці беруть участь у його створенні від початку до кінця, завдяки тому, що під час «Вечора спогадів» вони хотіли поділитися своїми історіями, долями та історіями, тим, що вони пам’ятають почутими від своїх предків та з їхнього життя, пов’язаного з Це особливе місце, де було створено сценарій, а згодом і п’єса. Завдяки доброзичливості мешканців Білиного та околиць, які поділилися старими світлинами, пов’язаними з садибою, парком та життям на селі, створено фотовиставку «Хай пам’ять живе». В рамках зустрічі під назвою «Мультикультуралізм ґміни Уланув» відбувся концерт клезмерської музики у виконанні Капели Бродув. Численні мешканці ґміни та гості ззовні могли побачити виставку «Євреї в ґміні Уланув» у поєднанні з лекцією та скуштувати характерні страви хасидської кухні, секрети яких наші господині з KGW дізналися під час попередніх кулінарних майстер-класів. У неділю по обіді в парку в Бєлінах організатори також запропонували кінні шоу, катання на кареті та іншу зустріч із придворними танцями та іграми для наймолодших у лицарському таборі, які підготувала Хоругва Лицарської землі Сандомирської.

Проект передбачав багато пізнавальних форм проведення часу для маленьких та старших слухачів. Були багатогодинні майстер-класи «Дари природи» для дітей, майстер-класи для людей похилого віку, майстер-класи для різних поколінь «Хай живе традиція» з плетіння вінка до свята врожаю та купальських віночків, майстер-класи з фотографії для молоді, а також театральні майстер-класи. для дітей і дорослих. Були й шахові зустрічі, великою популярністю користувалася «Гра королів», також в рамках зустрічей проходили шахові турніри. Зважаючи на тісний зв’язок між історією Бєлін та шляхетських родів із церквою, а також через те, що в Бєлінській святині зберігаються численні мощі святих, було проведено пізнавальний конкурс для дітей «Святі в мощах».

Усі культурно-просвітницькі заходи, зустрічі та виставки були професійно підготовлені та збирали велику аудиторію. Місце, яке є історичною садибою та чарівним парком, приваблювало багатьох мешканців, гостей ззовні та туристів.

Протягом усього періоду реалізації проекту було проведено численні рекламні заходи, зокрема: створено підсторінку про проект польською, англійською та українською мовами; підготовлено рекламні матеріали, опубліковано статті в пресі, підготовлено телевізійний ролик, здійснено постійну рекламу культурно-освітніх заходів, запрошення, репортажі та інтерв’ю на каналі обласної станції міського телебачення Стальова Воля, муз. у садибно-парковому комплексі було знято відео на пісню Артура Гоца, проведено рекламну кампанію через інформаційну розсилку, організовано три заходи для популяризації проекту.

В рамках проекту було закуплено обладнання та матеріали, необхідні для його належної реалізації, в тому числі: мобільна сцена, виставкові намети, піаніно та інші музичні інструменти, концертне озвучення та лекційне обладнання, обладнання для виставок, кулінарних майстер-класів, шахових зустрічей, адміністративно-офісне обладнання.

Безсумнівно, мета проекту, яка полягала в розширенні культурної пропозиції гміни Уланув, була досягнута, і показники проекту були досягнуті:

- Ревіталізовано 1 об’єкт культурної спадщини: садибно-парковий комплекс,

- за напрямом підприємництва та менеджменту в культурі підготовлено 46 осіб, за напрямом професійної підготовки – 6 осіб,

- проведено 136 культурних заходів,

- Створено 3 нових робочих місця: куратор, культурний аніматор/викладач майстерень та працівник ферми,

- кількість відвідувачів виставки придворної культури та учасників культурних заходів перевищила 4000 осіб.

Загальна вартість проекту становить майже 5 мільйонів 400 тисяч злотих. злотих, з яких гміна Уланув витратила понад 4 млн. злотих на інфраструктуру. Громада отримала фінансування на 85%, решта 15% – це власний внесок.

Будівельний проект підготувало Бюро проектних послуг Marian Daczyński, підрядником був Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek, а головним інспектором з нагляду був пан Ян Хара.

Проект реалізовано Ґміною та містом Уланув у тісній співпраці з Ґмінним центром культури в Уланові та в партнерстві з Асоціацією «Bieliny – Wieś nad Sanem». Належну реалізацію проекту на кожному етапі контролювала Проектна група, призначена міським головою, до складу якої входили представники Гміни та міської канцелярії та Гмінського центру культури.

https://tvmstalowawola.pl/w-bielinach-podsumowano-projekt/

 

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-24 13:27:58przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2024-01-24 00:00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:527

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.