Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Komunikaty

Artykuły

 • Informacja o inwentaryzacjach pod kątem odnawialnych źródeł energii

  Gmina i Miasto Ulanów, która jest Beneficjentem w projekcie pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Ulanów” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE, upoważniła Firmę ML SYSTEM + Sp. z o.o. do przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie gospodarstw domowych zgłoszonych do w/w projektu. Inwentaryzacja jest bezpłatna i ma na celu potwierdzenie możliwości montażu wybranej przez Właściciela instalacji. 

  Prosimy przed przybyciem upoważnionych osób (P. Cyprian Sitarczyk, P. Mirosław Jaworski, P. Leszek Szewczuk) o przygotowanie rachunku za energię elektryczną oraz umownej mocy przyłączeniowej dla danego gospodarstwa .

  Czytaj Więcej o: Informacja o inwentaryzacjach pod kątem odnawialnych źródeł energii
 • Raport o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2020 r.

  Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.

  Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

  Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę.

  W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

  Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy, Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta wotum zaufania.

  Załącznik - raport o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2020 rok.

  Załącznik - zgłoszenie mieszkańca.

  Czytaj Więcej o: Raport o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2020 r.
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

  Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 7 lipca (środa) 2021 r. w godzinach 13.00-16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ulanów.

  Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej

  możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

  Szczegółowych informacji udziela:

  Lokalny Punkt Informacyjny
  Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu
  ul. H. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg
  tel. 798 771 220, 798 771 194
  lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

  Czytaj Więcej o: Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-14 14:05:16przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-05-14 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:2086

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo