Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Informacja o miesięcznych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie informuje, iż od 1 stycznia 2021 nastąpi zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Ulanów są zobowiązani do niezwłocznego złożenia nowych deklaracji.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 16,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 32,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Jest to stawka podwyższona, naliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 2,00 zł od osoby miesięcznie. W przypadku skorzystania ze zwolnienia, bioodpady należy składować wyłącznie w kompostowniku, bez możliwości wystawienia ich do odbioru.

Kompostownikiem może być pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-10 09:10:58przez:
Opublikowano:2021-05-10 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:2043

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo