Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Cyfrowa Gmina

Artykuły

 • „Cyfrowa Gmina” w Ulanowie

  Szybki rozwój technologii informatycznych, wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców oraz rosnący popyt na usługi świadczone elektronicznie postawił przed Urzędem Gminy i Miasta w Ulanowie nowe wyzwania. Z jednej strony jest to przede wszystkim konieczność poszerzania oferty usług cyfrowych dostępnych dla mieszkańców i klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami, z drugiej zapewnienie utrzymania ciągłości działania Urzędu oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w sposób cyfrowy. Szczególnie to drugie staje się dla gminy zadaniem coraz trudniejszym – przede wszystkim ze względu na koszty finansowe związane z wdrożeniem i późniejszym utrzymaniem nowych systemów oraz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa. Aby temu wszystkiemu sprostać, nasza gmina
  w 2022 roku pozyskała grant w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE (reakcja UE na pandemię COVID-19). Otrzymany grant pozwolił na zakup sprzętu informatycznego i usług  informatycznych o wartości blisko 250 tysięcy złotych, co stanowiło 100% wydatków na przedmiotowe zadanie.

  Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup 20 zestawów komputerów stacjonarnych, laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W ramach zadania wybudowano w budynku Urzędu nową sieć wewnętrzną LAN, zakupiono serwer z systemem operacyjnym, urządzenie NAS i UTM z oprogramowaniem oraz przeprowadzono szkolenia pracowników i diagnozę cyberbezpieczeństwa.  

  Powyższy projekt „Cyfrowa Gmina” został zrealizowany przez dwóch wykonawców, a mianowicie:

  • zakup sprzętu, oprogramowania wraz z modernizacja wewnętrznej instalacji sieci LAN oraz przeprowadzenie szkoleń wykonał INFOMECH Janusz Mizera z siedzibą w Stalowej Woli,
  • diagnozę cyberbezpieczeństwa i szkolenie z w tym zakresie dla pracowników Urzędu przeprowadził ENTRAST sp. o.o z siedzibą w Warszawie.
  Czytaj Więcej o: „Cyfrowa Gmina” w Ulanowie
 • Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

  Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz podpisał umowę z wykonawcą INFOMECH Janusz Mizera na „Zakup sprzętu, oprogramowania wraz z modernizacja wewnętrznej instalacji sieci LAN oraz przeprowadzenie szkoleń”. Przedmiot zamówienia jest realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5041/3/2022
  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

  Przedmiotem umowy jest zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup serwera, urządzenia NAS i urządzeń sieciowych, modernizacja sieci LAN, zakup licencji i oprogramowania, zakup usług szkoleniowych.

  Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie 60 dni licząc od dnia podpisania umowy. Koszt umowy wynosi 235 000 zł i w całości jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

  Czytaj Więcej o: Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”
 • Projekt Cyfrowa Gmina

  Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5041/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

  Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i szkolenia dla pracowników urzędu w tym zakresie, zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup serwera i urządzeń sieciowych, modernizacja sieci LAN, zakup licencji i oprogramowania, zakup usług szkoleniowych, w ramach podniesienia kompetencji pracowników urzędu w zakresie obsługi nabytego sprzętu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych zakupione będzie urządzenie NAS.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy
  i edukacji zdalnej. Realizacja projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID 19 oraz zrównoważony rozwój Gminy z myślą o przyszłych pokoleniach. Celem jest podjęcie działań w kierunku skutecznego reagowania na panującą sytuację pandemiczną, co w sposób bezpośredni koresponduje z celem Programu.

  Cel zostanie zrealizowany poprzez:

  • Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 m-cy od zawarcia umowy.
  • Cyfryzację Urzędu Gminy i Miasta Ulanów poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji, sprzętu do pracy (tj. zakup oprogramowania do backupu, modernizacje sieci LAN).
  • Edukację cyfrową dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów w zakresie obsługi nabytego w ramach projektu Cyfrowa Gmina oprogramowania m.in. do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników urzędu za pośrednictwem szkoleń, warsztatów, nowych technologii (w formule online lub stacjonarnie).

  Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy i Miasta Ulanów, jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

  Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

  Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30.09.2023r.

  Wartość projektu: 246 420,00 zł

  Dofinansowanie stanowi 100% wydatków na zadanie.

  Czytaj Więcej o: Projekt Cyfrowa Gmina

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-18 08:37:31przez:
Opublikowano:2022-07-18 00:00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:3517

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo