Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 28 czerwca br.

  Dnia  28 czerwca 2023r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

   Porządek obrad sesji:

  Otwarcie obrad sesji.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2022.
  3. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2022.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  7. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.
  8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
  10. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2022 rok.
  11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie i Mieście Ulanów.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
  18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.
  19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.
  20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Hucie Deręgowskiej.
  21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
  22. Wolne wnioski i informacje.
  23. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 28 czerwca br.
 • XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 31 maja br.

  Dnia  31 maja 2023r. tj.  środa o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

   Porządek obrad sesji:

   Otwarcie obrad sesji.

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej, prawnej, administracyjnej oraz organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Kurzynie Wielkiej.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 31 maja br.
 • Ogłoszenie - 31 maja br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 31 maja 2023r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

   

  Porządek posiedzenia:

   

  1. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej, prawnej, administracyjnej oraz organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych,
  • zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie,
  • ustalenia przebiegu drogi gminnej,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Kurzynie Wielkiej,
  • dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok,
  • zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
  3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia gminy.
  4. Wydanie opinii i głosowanie oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  5. Sprawy bieżące.

   

   

   

   

   

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                        / - / Wacław Piędel

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - 31 maja br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XLII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  OGŁOSZENIE

  Dnia  19 kwietnia 2023r. tj.  środa o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem – Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2022.
  4. Sprawozdanie z realizacji wydatków ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 2022 r.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/2022 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Ulanowie.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Ulanowie.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Bielinach.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Bielinach.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Bielinach.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Małej.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Małej.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Kurzynie Wielkiej.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026.
  18. Wolne wnioski i informacje.
  19. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                   / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:5693

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo