Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Konkurs ,, Święci w relikwiach"

 

Uczestniczy konkursu zachwycili wszystkich obecnych. Dzieci upodobniły się do Świętego, który był im najbliższy i pięknie zaprezentowały się podczas konkursu w Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach. Komisja miała bardzo trudne zadanie, biorąc pod uwagę precyzję w odwzorowaniu stroju oraz atrybuty Świętego zdecydowała o przyznaniu pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz dwóch wyróżnień. Oczywiście wszystkie dzieci otrzymały upominki. Dziękujemy Siostrze Przełożonej ze Zgromadzenia Świętego Dominika za przewodniczenie w komisji. Organizatorzy składają podziękowania i słowa uznania dla rodziców za przygotowanie strojów i umożliwienie dzieciom udziału w konkursie.

Działanie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. "Remont zespołu dworsko parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów".

 

"Saints in Relics" Competition

The competition participants delighted everyone present. The children resembled the Saint who was closest to them and presented themselves beautifully during the competition at the Sanctuary of Saint Adalbert in Bieliny. The committee had a very difficult task, taking into account the precision of the costume and the attributes of the Saint, and decided to award the first, second and third place as well as two distinctions. Of course, all children received gifts. We thank Sister Superior of the Congregation of Saint Dominic for chairing the committee. The organizers would like to express their thanks and appreciation to the parents for preparing the costumes and allowing the children to participate in the competition.

The activity was organized as part of the project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune."

 

Конкурс «Святі в мощах»

Учасники змагань порадували всіх присутніх. Діти нагадували найближчого до них святого і гарно представилися під час конкурсу в санктуарії святого Адальберта в Бєлінах. Комісія мала дуже складне завдання, враховуючи точність костюма та атрибутів святого, і вирішила присудити перше, друге та третє місце, а також дві відзнаки. Звичайно, всі діти отримали подарунки. Дякуємо сестрі-настоятельці Конгрегації святого Домініка за головування комітету. Організатори висловлюють подяку та вдячність батькам за підготовку костюмів та допуск дітей до участі у конкурсі.

Захід було організовано в рамках проекту під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув».

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-20 14:09:24przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2023-12-20 00:00:00przez: Wacław Rzekęć
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:417

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo